Dina rättigheter i skolan

Om du har kraftig mensvärk kan det vara svårt att klara av skolan. Men det finns hjälp och du har all rätt att få den! Här är några tips på hur du kan göra.

Elevhälsan

Den som går i skolan ska kunna träffa skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator. 

Elevhälsan ska hjälpa till att skapa en skolmiljö som är bra för elevernas hälsa, lärande och utveckling. Det kan också vara ett bra ställe att vända sig till för att få hjälp med mensproblem. Om de inte kan hjälpa dig kan de tipsa om hur du ska gå vidare. I vissa fall skriver de också remisser, alltså kontaktar andra inom vården om att de ska ta emot dig där. Gå tillbaka till dem om det inte fungerar så kan ni förhoppningsvis hitta en lösning tillsammans.

Skolan har ansvar att se till så att du får din utbildning även om du måste vara borta mycket.

Skolans uppdrag

Skolan ska också, enligt lag, jobba för lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Ingen ska behandlas orättvist på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.

När det gäller mens betyder det att skolan ska arbeta för att menstruation inte ska bli ett hinder i skolvardagen. Det ska finnas toaletter, papperskorgar, möjlighet att byta mensskydd när det behövs. Det är också bra om skolan har värktabletter och mensskydd att dela ut vid akuta behov.

Bildtext: Foto på glad tjej utanför skolbyggnad.

Om du måste stanna hemma

Om du inte kan vara i skolan för att du har så mycket smärta vid mens eller andra problem har du rätt att få stöd från skolan för att ändå få din utbildning. Det gäller om det finns en risk att du inte får godkända betyg för att du missar skoldagar.

Du kan till exempel få vara med i en särskild undervisningsgrupp, ha digital undervisning eller få annan extra hjälp för att kunna jobba ikapp hemma.

Stå på dig!

Skolan har ansvar att se till så att du får din utbildning även om du måste vara borta mycket. Prata med din lärare om det! Om inte läraren känner till vad som gäller kan du behöva vända dig till rektorn.