سوالها و جوابهای معمولی!

ما در اینجا به چندین تا از معمولیترین سوالها در مورد عادت ماهوار جواب میدهیم.

Image: Bita Eshraghi, gynecologist at the AMEL-reception

آیا همه مبتلا به درد عادت ماهوار میشوند؟

نخیر، همه مبتلا به درد عادت ماهوار نمیشوند. بسیاری به شکلی از اشکال احساس میکنند آنها عادت ماهوار دارند و بعضیها احساس ناراحتی کمی میکنند، در حالیکه دیگران احساس درد شدید میکنند.

درد عادت ماهوار چگونه احساس میشود؟

درد عادت ماهوار برای افراد مختلف به انواع مختلف احساس میشود. بعضیها درد عادت ماهوار را مانند درد سیخزن، درد متداوم و خفیف، تشنج و یا مانند حالت تهوع احساس میکنند. درد ممکن است فقط در شکم و یا اطراف رحم احساس شود و یا از کمر تا رانها احساس شود.

چرا بعضیها قبل از عادت ماهوار افسرده یا عصبانی میشوند؟

این ربط به این دارد که عادت ماهوار بر هورمونهای بدن که همچنین خلق و خو را هم کنترول میکنند، تأثیر میگذارد. احساس بیشتر افسردگی در ارتباط با عادت ماهوار چیزی است که سندروم پیشقاعدگی PMS یا اختلالات ناخوشی پیشقاعدگیPMDS نامیده میشود.

Image: Bita Eshraghi, gynecologist at the AMEL-reception

آیا به خاطر عادت ماهوار میتوانم رخصتی استعلاجی بگیرم؟

بلی، اگر عادت ماهوار در زندگی روزمره برای شما مشکلاتی خلق میکند، حق دارید که به مکتب و یا کار نروید. در اینجا بیشتر میتوانید در باره غیرحاضری در طول عادت ماهوار بخوانید.

آیا میتوانم در طول عادت ماهوار در سپورت مکتب سهم بگیرم و یا ورزش کنم؟

بلی، تحرک داشتن و ورزش کردن در طول عادت ماهوار میتواند مفید باشد. ورزش ملایم میتواند درد عادت ماهوار را التیام ببخشد، و خلق و خو را بهتر کند.

آیا زمانیکه عادت ماهوار دارم، میتوانم سکس داشته باشم؟

کاملاً! عادت ماهوار هیچگونه مانعی برای داشتن سکس و یا خودارضایی نیست. بعضی از افراد حتی در طول عادت ماهوار تحریک بیشتر جنسی میشوند. عادت ماهوار باعث رطوبت اضافی در واژن، همانند روانکننده میشود، که میتواند سکس را خوشایندتر کند.

Image: Bita Eshraghi, gynecologist at the AMEL-reception

آیا واقعیت دارد که ارگاسم درد عادت ماهوار را التیام میبخشد؟

بلی، یک ارگاسم میتواند درد عادت ماهوار را التیام بخشد. ارگاسم هورمونهای مختلف خوب را در بدن آزاد میکند، که آنها علاوه بر اینکه شما را شاد میکنند و استرستان را کم میکنند، دردتان را نیز التیام میبخشند.

آیا خون عادت ماهوار غیربهداشتی یا کثیف است؟

نخیر، هیچ چیز غیربهداشتی در خون عادت ماهوار وجود ندارد. خون عادت ماهوار شامل خون، بافت مخاطی و کمی ترشحات است ــ بنابراین در خون عادت ماهوار هیچ چیز کثیف و یا خطرناکی وجود ندارد.