سکس + عادت ماهوار؟ البته!

عادت ماهوار هیچگونه مانعی برای داشتن سکس و یا خودارضایی نیست. بعضی از افراد حتی در طول عادت ماهوار تحریک بیشتر جنسی میشوند.

Image: Close up of a boy kissing a girl on the forehead

از لحاظ جسمانی در طول عادت ماهوار هیچ مانعی برای داشتن سکس وجود ندارد، نه با خود و نه با کس دیگری. اگر شما قبل از عادت ماهوار و یا در طول عادت ماهوار مشکلات تشنجی دارید و یا احساس غمگینی یا افسردهگی میکنید، در واقع سکس میتواند گاهی اوقات به شما کمک کند. آنگاه هورمونهایی در بدنتان رها میشوند که باعث بهتر شدن حالتتان میشوند. خوب است که خودارضایی یا سکس با کس دیگری را امتحان کنید. اما اگر نمیخواهید سکس داشته باشید به خود گوش دهید!

میل جنسی

بعضی از افراد در طول عادت ماهوار بیشتر تحریک جنسی میشوند، و این به علت تغییر میزان هورمونی میباشد. بعضیها نیز احساس میکنند که حساسیت فرج و واژن آنها بیشتر شده، و در مقابل تحریک حساستر میشود. برای دیگران ممکن است عادت ماهوار باعث حساسیت اضافی شده و یا طوری روی آنها تأثیر بگذارد، که داشتن سکس ناراحتکننده احساس شود. میل جنسی بعضی از افراد در اثر عادت ماهوار اصلاً تغییری نمیکند.

Image: close up of a girls hands and mouth

سکس با پارتنر

مهم است، که با پارتنر خود در مورد داشتن سکس در طول عادت ماهوار صحبت کنید. افراد مختلف در مورد داشتن سکس در طول عادت ماهوار دیدگاههای مختلفی دارند، و خوب است که قبل از سکس در این باره با همدیگر صحبت کنید. گاهی اوقات کمبود دانش در مورد اینکه عادت ماهوار در واقع یک چیز طبیعی در یک بدن سالم است، وجود دارد. خون عادت ماهوار کثیفتر و یا خطرناکتر از کدام مایع دیگر بدن نیست. با این حال برخی هنوز هم به شدت در مقابل دید و یا احساس خون واکنش نشان میدهند، و آنرا به صدمات ربط میدهند.

Image: two hands holding

حاملگی

اگر شما در طول عادت ماهوار از طریق دخول آلت تناسلی مرد در واژنتان سکس دارید، احتمالاً حامله نخواهید شد. زیرا تخمکگذاری به احتمال قوی بعد از چند روز اتفاق خواهد افتاد. با وجود این یک استثنا وجود دارد. اگر چرخه قاعدگی شما کوتاهتر باشد (۲۱ تا ۲۴ روز) و شما در اواخر چرخه قاعدگیتان سکس داشته باشید، سپرمها میتوانند تا پنج روز در واژن زنده بمانند و آنگاه ممکن است حامله شوید.

اگر سکس باعث درد میشود

بعضی از وضعیتهای مریضی مثل اندومترویوز* و درد شدید عادت ماهوار میتواند باعث درد بیشتر در جریان سکس واژنی شود. درد ممکن است هم در طول سکس و هم بعد از آن احساس شود. بعضی اوقات شاید درد از چند ساعت تا چند روز احساس شود. احساس درد در طول سکس دلایل مختلفی میتواند داشته باشد، مانند ضربههای شدید و یا کشیدگی عضله. خشکی واژن در اثر مصرف دوا هم میتواند باعث درد شود، و آنگاه استفاده از روانساز کمک میکند.

این بیاندازه مهم است که با پارتنر سکستان در باره درد صحبت کنید.

اگر شما در جریان سکس واژنی احساس درد میکنید، کوشش کنید که طرز قرار گرفتن بدنتان را تغییر بدهید. کوشش کنید که آلت تناسلی مرد در واژنتان عمیقاً داخل نشود، سکس آرام داشته باشید و ببینید که آیا دردتان بهتر میشود. شما همچنین میتوانید در باره سندروم ویستوبولیت فرج (درد در اطراف و داخل واژن) و واژینیسم (انقباض غیرارادی واژن) که باعث درد در آمیزش جنسی میشود، بیشتر بخوانید.

این بیاندازه مهم است که با پارتنر سکستان در باره درد صحبت کنید. کوشش کنید که در صورت احساس درد به او در این باره بگویید و راههای دیگری برای داشتن سکس را پیشنهاد کنید. روشهای مختلف زیادی برای داشتن سکس وجود دارد که میتواند بهتر باشد، مثلاً: ماساژ، سکس نوازشی، سکس مالشی و سکس دهانی!

Sharaxa ereyada

* اندومتروز: در مریضی اندومتروز مخاط رحم در خارج از رحم رشد میکند. این مریضی میتواند در طول عادت ماهوار و بعد از آن باعث درد شدیدی شود.