درد عادت ماهوار چیست؟

در واقع چه چیزی باعث درد عادت ماهوار میشود؟ ما در این متن به شما کمک میکنیم که در باره همه علایم جسمیتان آگاهی پیدا کنید!

رحم باعث درد میشود

رحم یک عضله بزرگ است، که در هنگام بیرون آمدن خون عادت ماهوار خودش را منقبض میکند. زمانیکه خون عادت ماهوار از رحم بیرون میشود، این میتواند باعث درد شود. این میتواند مثل تشنج و یا درد از زیر ناف تا واژن احساس شود.

تحت فشار قرار گرفتن عصبها

در اطراف رحم عصبهای زیادی وجود دارد، که در حالت منقبض شدن رحم روی اجزای دیگر بدن تأثیر میگذارند. بنابراین شما در طول عادت ماهوار درد را در قدکشکها، کمر و پاهای خود احساس میکنید. در اثر درد ممکن است احساس سرگیجی و تهوع کنید، و در اثر افزایش پروستاگلاندین* در بدنتان ممکن است اسهال شوید.

به یاد داشته باشید!

همه مختلف هستند! بعضیها احساس درد زیادی دارند، در حالیکه دیگران تقریباً هیچ دردی را احساس نمیکنند...

درد در طول تخمکگذاری

تخمکگذاری تقریبا در بین دو عادت ماهوار رخ میدهد. شما ممکن است برای چند دقیقه احساس تشنج و یا احساس کم درد کنید، اما امکان هم دارد که حس درد شدیدی را تجربه کنید که چندین ساعت طول بکشد. درد در قسمت فوقانی شکم و معمولاً تنها در یک طرف شکم احساس میشود.

همه مختلف هستند

درد عادت ماهوار میتواند بسیار متفاوت باشد. این درد میتواند قبل از عادت ماهوار، در طول عادت ماهوار و یا چند روز بعد از عادت ماهوار بیاید. ممکن است که دردتان روزهای مختلف طول بکشد، و احساس درد نیز ممکن است از یکبار تا بار دیگر فرق کند!

Image: girl outdoors petting a black cat

وضع عمومی بدنی شما روی اداره کردن درد بدنتان تأثیر میگذارد. اگر حالت صحیتان خوب باشد، صحتمند باشید و به اندازه لازم غذا خورده باشید و خوابیده باشید، ممکن است تحمل درد برای شما آسانتر باشد‌ نسبت به اینکه اگر شما خسته، مضطرب، مریض و یا مشوش باشید.

Sharaxa ereyada

* پروستاگلاندین: یک ماده هورمون مانند است که روی چندین پروسه بدن و از جمله میزان درد عادت ماهوار تأثیر میگذارد. هر قدر پروستاگلاندین در بدن زیاد باشد همانقدر احساس درد بیشتر احساس میشود.