بریدن آلت تناسلی زنان

بریدن آلت تناسلی زنان میتواند باعث این شود، که بعضی از مشکلات و عوارض در طول عادت ماهوار بدتر شوند. ما در اینجا تعدادی راهنمایی،مشوره و اطلاعات را برای کمک به شما جمعآوری کردهایم.

Image: Purple photo of the legs and hands of a girl sitting down in the floor

بریدن آلت تناسلی زنان چیست؟

بریدن یا آسیب رسانیدن به قسمتهایی از آلت تناسلی زن، بریدن آلت تناسلی زنان یا ختنه آلت تناسلی زن نامیده میشود. هر دو کلمه یک معنی را دارد. برای کسیکه آلت تناسلیاش بریده شده باشد، ممکن است بعضی اوقات فهمیدن اینکه چه اتفاقی برای او افتاده است دشوار باشد. در سویدن و بسیاری از کشورهای دیگر بریدن آلت تناسلی زنان برطبق قانون ممنوع است. این ممنوع است، زیرا هیچکس دیگری حق ندارد بر بدن شما تصمیم بگیرد.

دستههای مختلف بریدن آلت تناسلی زنان

 • در نوع اول کلاهک کلیتوریس بریده شده و یا کلیتوریس آسیب دیده است.
 • در نوع دوم سر کلیتوریس(چوچوله)، کلاهک کلیتوریس و لبهای داخلی واژن آسیب دیده است.
 • در نوع سوم سر کلیتوریس، کلاهک کلیتوریس و لبهای داخلی و بخشی از لبهای خارجی واژن آسیب دیده، و دوباره طوری به هم دوخته شده که فقط یک و یا چند سوراخ کوچک بجا گذاشته شده است.
 • در نوع چهارم یک شی برنده برای بریدن اطراف و یا داخل کلیتوریس استفاده شده، که یک صدمه و جای زخم از خود باقی گذاشته است. ممکن است که برای آسیب رساندن به سر کلیتوریس، کلاهک کلیتوریس و یا واژن از ماده تیزابی استفاده شده باشد.
Illustration of a menstrual cup and tampon

داشتن عادت ماهوار در صورت بریدگی آلت تناسلی چگونه میباشد؟

خون عادت ماهوار از طریق دهانه واژن بیرون میآید. اگر آلت تناسلیتان بریده شده و در اثر این دهانه واژنتان کوچکتر شده است (چندین سوراخ کوچک بجا گذاشته شده و یا واژن تقریباً کاملا به هم دوخته شده است)، آنگاه بیرون آمدن خون عادت ماهوار مدت طولانی را دربر میگیرد. همه نمیدانند که در معرض بریدگی آلت تناسلی قرار گرفتهاند و این امر گاهی اوقات در جریان اولین عادت ماهوار معلوم نمیشود، زیرا بیرون آمدن خون عادت ماهوار باعث درد بسیار زیادی میشود.

چهار چیزی که تکالیف عادت ماهوار را بدتر میکند

بیرون آمدن خون عادت ماهوار دشوار میشود

چیزی که باعث درد میشود، متوقف شدن خون عادت ماهوار در داخل واژن میباشد. اگر خون در یکجا جمع شود، به لختههای خشک شده مبدل میشود که دهانه واژن را بند میکند. بعضیها هم میگویند که آنها در جریان بیرون آمدن خون عادت ماهوار احساس تهوع دارند، استفراغ میکنند و یا احساس درد در کمر و یا شکمشان میکنند.

دورههای طولانی عادت ماهوار

عادت ماهوار کسی که واژنش به هم دوخته شده، میتواند چند روز زیادتر از دیگران طول بکشد. دلیل آن کند آمدن خون است، زیرا جریان خون کم میباشد.

اثرهای دردناک زخم

فردی که آلت تناسلیاش بریده شده اما دوباره به هم دوخته نشده، همچنین میتواند احساس درد در دهانه واژن داشته باشد. این درد به دلیل اثرهای زخم بعد از بریدن آلت تناسلی میباشد. بعضیها میگویند که اثرهای زخم در جریان عادت ماهوار بیشتر درد میکند. شاید این در اثر فشار نهوار بهداشتی بر اثرهای زخم باشد، اما دلیل دقیق آن معلوم نیست.

اضطراب و خاطرات دردناک

در طول عادت ماهوار که فرد احساس درد میکند، ممکن است او خاطرات بریده شدن آلت تناسلیاش را دوباره به یاد آورد. امکان دارد که این خاطرات، فرد را محزون، غمگین، ناآرام و یا مضطرب کند. آنگاه خوب است که فرد با کسی در این مورد صحبت کند، به طور مثال نرس مکتب، مددکار اجتماعی مکتب و یا کسی در کلینیک نوجوانان.

Image: girl with braided hair hanging out by a window

موانع در مکتب؟

بعضی از کسانی که آلت تناسلیشان بریده شده، در طول عادت ماهوار میخواهند در خانه بمانند و به مکتب نروند. بعضی اوقات برای چند روز، زیرا آنها احساس درد میکنند و یا اینکه بودن در تشناب برای مدت طولانی برایشان مشکل است. اما عادت ماهوار نباید مانع رفتن شما به مکتب شود. اگر شما درد دارید، نیاز به مصرف دوای مسکن موثری دارید، و اگر این به شما کمک نکرد باید به خدمات درمانی مراجعه کنید.

راهنمایی!

در شهر ستاکهلم در شفاخانه سودر Södersjukhuset یک کلینیک مخصوص برای افرادی که آلت تناسلیشان بریده شده، وجود دارد. اسم این کلینیک AMEL-mottagningen است.

در اینجاها کمک برای شما وجود دارد

 • اگر عادت ماهوار باعث درد شما میشود و یا حالت شما را بد میکند، میتوانید کمک بدست آورید. اگر واژن شما به هم دوخته شده و شما احساس درد میکنید، یک داکتر نسایی میتواند توسط یک عملیات باز کردن واژن به شما کمک کند. در عملیات دهانه واژنتان باز میشود، تا خون عادت ماهوار و ادرار آسانتر بیرون بیاید. این عملیات داشتن سکس را برای شما آسانتر میکند، هم با خودتان و هم با دیگران.
   
 • شما میتوانید برای از بین بردن درد از دوای مسکن استفاده کنید. در قدم اول میتوانید از دواهای بدون نسخه استفاده کنید. اگر این دواها به شما کمک نکرد، داکتر نسایی میتواند دواهای مسکن موثرتری تجویز کند.
   
 • در شهر ستاکهلم در شفاخانه سودر Södersjukhuset یک کلینیک مخصوص برای افرادی که آلت تناسلیشان بریده شده، وجود دارد. اسم این کلینیک AMEL-mottagningen است. اگر شما در نقاط دیگر کشور زندگی میکنید، در قدم اول با قابله در کلینیک صحی نوجوانان، داکتر در مرکز صحی و یا داکتر نسایی در کلینیک نسایی صحبت کنید.