Mänskliga rättigheter och mens

Mens är mer än ont i magen och det ska inte hindra dig! Du har rätt, precis som alla andra, att söka hjälp om du begränsas av din mens. 

Det finns en mängd rättigheter som ska skydda och stötta dig som har problem som är kopplade till din mens. Mens ska inte skapa hinder för dig i ditt liv eller göra så att du inte kan leva ditt liv så som du vill. Att själv känna till sina rättigheter gör det lättare att säga till ifall de inte följs och ifall du blir dåligt behandlad eller begränsas av din mens.

FN:s mänskliga rättigheter


Det finns flera mänskliga rättigheter som går att koppla till mens. En av de viktigaste är skyddet mot diskriminering eller orättvis behandling. Det finns en särskild konvention med mål att få bort orättvis behandling av kvinnor: FN:s kvinnokonvention. Alla som har mens är inte kvinnor men det är en erfarenhet som är starkt kopplad till kvinnor. Därför är just kvinnokonventionen viktig. De mänskliga rättigheterna ska inte begränsas på grund av ditt kön - ett kön som i många fall betyder att du har mens.

"Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning."

Om vi kopplar detta till dig och din mens betyder det att staten ska jobba för att du inte ska behandlas illa, i form av till exempel att folk ser ned på dig, skammar dig eller retas för att du har mens. Din rätt till utbildning och arbete ska inte påverkas. Inte heller din rätt till hälsa.

De hinder som mensen kan leda till ska staten därför försöka få bort – för att öka jämställdheten och främja allas mänskliga rättigheter.
Så stå på dig, och be andra om hjälp! Din mens ska aldrig behöva hålla dig tillbaka!